تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب چیست ؟

فهرست مطالب

تصفیه فاضلاب چیست ؟

به  فرایند حذف مواد آلاینده از فاضلاب تصفیه فاضلاب و یا (Wastewater treatment) گفته میشود. جهت انجام تصفیه فاضلاب از فرایندهای مختلف فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی استفاده میشود. با استفاده از فرآیندهای مختلف تصفیه فاضلاب مواد آلاینده موجود در فاضلاب به ترکیبات بی خطر یا کم خطر برای محیط زیست تبدیل میشود. معمولاً یکی از محصولات تصفیه فاضلاب، زباله نیمه‌ جامد است که لجن فاضلاب نامیده می‌شود و نیازمند تصفیه پیش از دفع به محیط زیست میباشد. فاضلاب تصفیه نشده دارای میکروارگانیسم های بیماری زا و مواد آلی میباشد، همچنین تجزیه مواد آلی فاضلاب تصفیه نشده باعث ایجاد گازهای بدبو میشود. فاضلاب تصفیه نشده به دلیل داشتن مواد مغذی میتواند باعث به خطر افتادن محیط زیست شود. بنابراین تصفیه فاضلاب از اقدامات ضروری و لازم است که باید قبل از تخلیه به محیط زیست انجام شود. طی فرایند تصفیه فاضلاب، پساب های صنعتی و خانگی تصفیه و گندزدایی می شوند و قابلیت استفاده مجدد و حتی قابلیت شرب پیدا میکنند. با تصفیه فاضلاب باکتری ها، آلاینده ها، سموم، آلودگی ها و مواد شیمیایی از بین میرود و آب برای استفاده مجدد آماده میشود. با توجه به رشد جمعیت و کمبود منابع آب ، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن میتواند در جهت کاهش مصرف آب و حفظ منابع آبی موثر باشد.

مشاوره رایگان (2)

مشاوره رایگان

اگر سوال و ابهامی دارید ما شما را به صورت رایگان راهنمایی می کنیم

مهم ترین هدف های تصفیه فاضلاب عبارتند از :

تامین شرایط بهداشتی برای زندگی

پاکیزه نگه داشتن محیط زیست

بازیابی و استفاده دوباره از فاضلاب

شاخص های فیزیکی تصفیه فاضلاب

مهمترین شاخص های فیزیکی فاضلاب،کل جامدات فاضلاب که شامل جامدات محلول، جامدات معلق و جامدات قابل ته نشینی است می باشد.

از دیگر شاخص های فیزیکی فاضلاب می توان دما، چگالی، کدورت، بو، رنگ و درجه اسیدی فاضلاب را نام برد.

شاخص های شیمیایی تصفیه فاضلاب

خصوصیات شیمیایی فاضلاب شامل مواد آلی، مواد غیر آلی و گازها میباشد.

اندازه گیری محتوای آلی فاضلاب نقش مهمی در تعیین میزان آلایندگی فاضلاب و طراحی و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب دارد. اندازه گیری محتوای آلی فاضلاب شامل میزان BOD و COD  فاضلاب است که برای کنترل کیفیت پساب خروجی کاربرد دارد.

شاخص های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

شاخص های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب

خصوصیات بیولوژیکی فاضلاب از ویژگی های مهم فاضلاب است. شناخت ارگانیسم های موجود در فاضلاب و نقش آنها در تصفیه فاضلاب بسیار مهم و کاربردی است. در واقع میکروارگانیسم های فاضلاب نقش اصلی تصفیه را بر عهده دارند که عملیات اصلی تصفیه فاضلاب را انجام میدهند.

انواع تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب بهداشتی:

به فاضلابی که از واحد های مسکونی، تجاری، صنعتی و تاسیسات مشابه خارج شده و در اثر استفاده انسان از آب برای مصارف بهداشتی تولید میشود فاضلاب بهداشتی انسانی یا خانگی گفته می شود. . یکی از خدمات آرکا گستر تصفیه فاضلاب بهداشتی است. خروجی سرویس بهداشتی، حمام، شستشوی ظروف، لباسشویی و شستشوی سطوح از عمده ترین منابع تولید این نوع از فاضلاب می‌باشند. حجم فاضلاب تولیدی براساس سرانه مصرف آب برای هر خانوار متفاوت است اما معمولا به ازای هر نفر روزانه بین 100تا 150 لیتر فاضلاب تولید میشود. آلاینده‌های موجود در فاضلاب بهداشتی- انسانی شامل مواد معلق، مواد مغذی، فلزات سنگين، انواع شوينده، جامدات محلول و نيز مواد آلی قابل ‌تجزیه بيولوژيكی و مواد آلی غير قابل ‌تجزیه بيولوژيكی است.

تصفیه فاضلاب صنعتی:

فاضلاب خروجی از واحدهای صنعتی، کارخانه ها و صنایع که شامل مواد مختلف ناشی از پساب های خط تولید است، فاضلاب صنعتی گفته میشود. برای تصفیه فاضلاب صنعتی بسته به نوع صنعت و میزان آلایندگی روش های متفاوتی وجود دارد. تصفیه فاضلاب صنعتی به مجموعه فرآیندهایی گفته می‌شود که با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف، فاضلاب صنعتی را از آلودگی‌ها و آلاینده‌های مختلفی که در آن وجود دارد، پاکسازی می‌کند. این فرآیندها شامل مراحل مختلفی از جمله فیلتراسیون، ته نشینی، اکسیداسیون، بیولوژیکی و شیمیایی است که با هدف حذف آلودگی‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی از فاضلاب صنعتی انجام می‌شود. تصفیه فاضلاب صنعتی به منظور حفظ محیط زیست و بهبود کیفیت آب و هوا و همچنین حفظ سلامت انسان و حیوانات از اهمیت بسزایی برخوردار است.

آلاینده هایی که با تصفیه فاضلاب از بین میرود:

مراحل تصفیه فاضلاب:

به طور معمول تصفیه فاضلاب در سه مرحله انجام میشود.

تصفیه اولیه (فیزیکی)

به طور معمول تصفیه فاضلاب در سه مرحله انجام میشود.

تصفیه اولیه شامل تصفیه فیزیکی مانند آشغالگیری، دانه گیری و ته نشینی اولیه است . هدف از تصفیه اولیه فاضلاب شهری حذف مواد معلق (جامدات معلق و بخشی از BOD معلق) است. سیستم تصفیه اولیه باید تقریبا 50% از جامدات معلق را از فاضلاب جدا کند.  BOD مربوط به این جامدات تقریبا 30% از کل بار آلی ورودی فاضلاب است.

تصفیه ثانویه (بیولوژیکی)

تصفیه ثانویه فاضلاب شامل تصفیه بیولوژیکی مانند هوادهی و استفاده از باکتری ها برای تصفیه فاضلاب است.هدف از تصفیه ثانویه فاضلاب جداسازی مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیکی و همچنین مواد جامد معلق است.

راهبری تاسیسات تصفیه  ثانویه نسبت به تصفیه فیزیکی به انرژی و هزینه بیشتری نیاز دارد.

تصفیه مرحله سوم (پیشرفته)

کیفیت پساب خروجی از تصفیه فاضلاب از تصفیه ثانویه ممکن است همیشه مطابق با استانداردهای پساب نباشد .

تصفیه پیشرفته فاضلاب شامل زلال سازی و تصفیه های تکمیلی مانند تکمیل عملیات نیترات زدایی، عبور فاضلاب از صافی های ماسه ای، حذف فسفر و نیتروژن فاضلاب و … است. هدف از تصفیه پیشرفته ، حذف آلاینده هایی است که در تصفیه اولیه و ثانویه فاضلاب جدا نشده اند.

روش‌های تصفیه فاضلاب:

آلاینده های موجود در فاضلاب با روش های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی جداسازی می شود وگاهی اوقات از پکیج تصفیه فاضلاب استفاده میشود.

1-تصفیه فیزیکی

از فعالیت هایی که در این روش صورت میگیرد میتوان به آشغال گیری ، دانه گیری، اختلاط، انعقاد، ته نشینی، شناور سازی، صافی سازی و انتقال گاز اشاره کرد.

2-تصفیه شیمیایی

در این فراین جداسازی یا تبدیل آلاینده ها بر اثر افزودن مواد شیمیایی و یا در نتیجه واکنش های شیمیایی انجام می شود. به عنوان نمونه در این گام کلرزنی، تزریق گاز ازن و… انجام میشود. از مهم ترین فعالیت های این مرحله ، میتوان به حذف ذرات کلوئیدی با تزریق مواد منعقدکننده اشاره کرد که تاثیر بسزایی بر زلالسازی آب دارد.

3-تصفیه بیولوژیکی

تصفیه بیولوژیکی، موثرترین روش برای کاهش مواد آلی در پساب ها است. فرآیند های متداول فاضلاب بر اساس نوع میکروارگانیسم های فعال ، به گروه های فرآیند های هوازی- فرآیند های بی هوازی- فرآیند های بیولوژیکی ترکیبی (هوازی، بی هوازی، انوکسیک) تقسیم میشود.

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در آرکا گستر تماس حاصل فرمایید.

تصفیه بیولوژیکی هوازی فاضلاب

در تصفیه بیولوژیکی هوازی، فاضلاب توسط میکروارگانیسم های هوازی در حضور اکسیژن شروع به حذف مواد آلی میکند.

تصفیه بیولوژیکی هوازی بسته به نوع محیط رشد و روش تصفیه انواع مختلفی دارد. برخی از روش های بیولوژیکی فاضلاب عبارتند از:

فرآیند لجن فعال

دلیل نام گذاری این روش وجود میکروارگانیسم های زنده و فعال در لجن ته نشین شده است که برای افزایش جرم زنده و بهبود فرآیند تصفیه به سیستم باز میگردد.

فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده  (EASS)

در این روش، حذف میکروارگانیسم ها و مواد آلی به کمک هوادهی اتفاق می افتد. در این  واحد اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها توسط دیفیوزرهای هوادهی برای تجزیه مواد آلی تامین میشود. در فرآیند هوادهی گسترده که نوعی لجن فعال است زمان هوادهی طولانی تر و بارگذاری آلی کمتر است. این روش برای اجتماعات کوچک کاربرد دارد. با توجه به طولانی بودن زمان هوادهی، میزان لجن تولیدی کمتر است

فرآیند A2O

فرایند A2O ترکیبی از واحدهای بی هوازی، غیر هوازی و هوازی است که قابلیت حذف نیتروژن و فسفات از جریان فاضلاب را نیز دارا است. همچنین خروجی این سیستم تصفیه، قابلیت تخلیه به آب های سطحی و چاه جاذب را دارا میباشد.

فرایند لجن فعال با رشد ثابت  (IFAS)

در این فرایند از مجموعه صفحات ثابت برای ایجاد فضای مناسب جهت رشد بیشتر میکروارگانیسم ها و راندمان بالا به منظور انجام فرایند تجزیه به وسیله باکتری های هوازی استفاده میشود. با استفاده از پكينگ هايي از جنس PVC محيطي مناسب جهت رشد چسبنده باكتري ها ایجاد می شود و شرایط هوازی نیز بوسیله هوادهي عمقي ديفيوزهايي كه در كف مخزن قرار دارد، انجام میشود. اين سيستم نسبت به سيستم هاي قديمي نياز به فضاي كمتری دارد. ههمچنین در اين راكتورها از هيچ گونه دستگاه هاي پيچيده مكانيكي و الكترومكانيكي استفاده نميشود.

فرایند لجن فعال با بستر رشد متحرک  (MBBR)

در این روش برای افزایش سطح تماس و سطح رشد میکروارانیسم ها از پکینگ مدیا متحرک استفاده میشود که در داخل مخزن به صورت معلق قرار دارد. این روش تصفیه نیاز به فضای کمتری نسبت به سایر روش های تصفیه دارد بنابراین تصفیه فاضلاب به روشMBBR  در مواردی که  محدودیت فضا وجود دارد گزینه بسیار مناسبی میباشد.

راکتور ناپیوسته متوالی (SBR)

SBR  یک نوع راکتور اختلاط کامل مجزا است که در آن تمام مراحل فرآیند لجن فعال انجام میشود. مایع مخلوط در طول تمامی چرخه ها در راکتور باقی می ماند، به همین دلیل نیازی به تانک های ته نشینی مجزا نیست.

بیو راکتور های غشایی  (MBR)

در تصفیه فاضلاب به روش MBR برای جداسازی و ته نشینی مواد معلق از فاضلاب از سیستم های غشایی استفاده میشود. سیستم غشایی برای جداسازی میتواند در واحد هوادهی و یا در واحدی مجزا انجام شود.

تصفیه بیولوژیکی بی هوازی فاضلاب

در تصفیه بیولوژیکی به روش غیر هوازی، پساب با تعداد زیادی از میکروارگانیسم ها مخلوط میشود. در این روش بدون وجود هوا، باکتری ها رشد میکنند و مواد آلی موجود در پساب را به دی اکسید کربن و گاز متان تبدیل میکنند.

برخی از روش های تصفیه بی هوازی فاضلاب عبارتند از:

برخی از روش های تصفیه بی هوازی فاضلاب عبارتند از

سپتیک تانک

استفاده از سپتیک تانک یک نوع روش بی هوازی تصفیه فاضلاب می باشد .

در واقع سپتیک تانک یک روش مقدماتی تصفیه فاضلاب میباشد به طوری که در این روش مواد معلق قابل ته نشینی، ته نشین شده و از این طریق سبب تصفیه فاضلاب میشود.

فرآیند پتو لجن بی هوازی با جریان رو به بالا (UASB)

در این فرایند، فضولات تصفیه نشدنی را از پایین به راکتور وارد میکنند. فاضلاب از میان یک لایه لجنی مرکب از ذرات تشکیل شده به روش بیولوژیکی به طرف بالا جریان مییابد .

فرآیند پتو لجن ثابت با جریان رو به بالا (UAFB)

در این روش، آكنده هايي از جنس پلاستيك براي رشد و تكثير ميكروارگانيسمها به وجود ميآورند.

فرآیند های بیولوژیکی ترکیبی

فرآیندهای بیولوژیکی ترکیبی (هوازی، بی هوازی و آنوکسیک) به عنوان فرآیندهای پیشرفته فاضلاب در حذف فسفر و نیتروژن شناخته میشوند.

سیستم تصفیه فاضلاب

سیستم تصفیه فاضلاب سیستمی است که کلیه واحدهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تصفیه فاضلاب در کنار یکدیگر قراردارند تا بتوانند آلاینده های موجود در فاضلاب ورودی را حذف نمایند و پساب خروجی عاری از آلایندگی و مطابق با استاندارد های سازمان محیط زیست را تصفیه نمایند.

سیستم تصفیه فاضلاب شامل مراحل زیر میباشد :

✅ آشغالگیر

✅ دانه گیر

✅ واحد متعادل ساز

✅ ایستگاه پمپاژ

✅ واحد هوادهی

✅ واحد ته نشینی

✅ واحد گندزدایی (کلر، ازن)

✅ واحد هاضم لجن

انواع سیستم تصفیه فاضلاب

انواع سیستم تصفیه فاضلاب

سیستم تصفیه فاضلاب بسته به ماهیت فاضلاب و حجم آن می تواند به صورت پکیج تصفیه فاضلاب بتنی، پکیج فلزی، فایبرگلاس و پلی اتیلن اجرا گردد. انواع روش های تصفیه فاضلاب را میتوان در هر چهار نوع تصفیه خانه با توجه به حجم و کیفیت فاضلاب ورودی به کار برد .

سیستم تصفیه فاضلاب بتنی

کارشناسان شرکت آرکاگستر با توجه به میزان حجم فاضلاب و میزان آلایندگی فاضلاب، فرآیند تصفیه فاضلاب را طراحی و نقشه های اجرایی و سازه بتنی پکیج تصفیه فاضلاب را طراحی مینمایند.

در طراحی و ساخت این سیستم های تصفیه کلیه ملاحظات مربوط به ساخت، بهره برداری، حفاظت از خوردگی و کارایی تصفیه خانه مدنظر قرارگرفته و عملیات های طراحی و ساخت براساس آخرین استانداردهای روز بین المللی و داخلی به انجام میرسد. تصفیه خانه های بتنی در ظرفیت های بالا و برای فاضلاب های صنعتی با آلاینده ی بالا کارایی بیشتری دارد.

پکیج تصفیه فاضلاب فلزی

پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب واحد هایی هستند که جهت تصفیه فاضلاب های بهداشتی ، صنعتی و فاضلاب مراکز درمانی مورد استفاده قرار می گیرد.

آرکاگستر به عنوان یک شرکت معتبر در زمینه تولید و عرضه تجهیزات تصفیه فاضلاب، پکیج تصفیه فاضلاب فلزی را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب عرضه می کند. این پکیج با استفاده از تکنولوژی های پیشرفته، قابلیت تصفیه فاضلاب با حداکثر کارآیی و کمترین هزینه را داراست. همچنین، طراحی منحصر به فرد این پکیج باعث شده است که امکان نصب و راه اندازی آن در فضای محدود و با شرایط مختلف فضایی وجود داشته باشد.

با خرید پکیج تصفیه فاضلاب فلزی از آرکاگستر، شما می توانید از مزایای زیر بهره مند شوید:

– تصفیه فاضلاب با کارآیی بالا و کمترین هزینه

– تولید فاضلاب خالص و قابل استفاده دوباره

– راه اندازی آسان و سریع در فضای محدود و با شرایط مختلف فضایی

– استفاده از یک روش پایدار و محیط زیستی برای تصفیه فاضلاب در صنایع و شهرها

پکیج تصفیه فاضلاب فلزی از محصولات برتر شرکت آرکاگستر است که با توجه به کیفیت بالا و قیمت مناسب، توانسته است رضایت مشتریان خود را به دست آورد. با مشاوره و خرید این پکیج از آرکاگستر، شما می توانید از بهترین راه حل برای تصفیه فاضلاب خود بهره مند شوید.

پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن

با توجه به مزایای زیاد مواد پلی اتیلنی، در سال های اخیر استفاده از اینگونه مواد در ساخت پکیج های تصفیه و انتقال فاضلاب بسیار گسترده تر شده است. شرکت آرکاگستر رسام آمادگی ساخت پکیج های پلی اتیلن بر اساس حجم های مختلف را دارا می باشد.

شرکت آرکاگستر با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، بهترین کیفیت و قیمت مناسب را در پکیج‌های تصفیه فاضلاب ارائه می‌دهد. پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلن نیز یکی از محصولات برجسته آرکاگستر است که با طراحی منحصر به فرد، قابلیت نصب در فضاهای محدود و تحت شرایط فضایی مختلف را دارد.

پکیج تصفیه فاضلاب فایبرگلاس

سیستم تصفیه فاضلاب فایبرگلاس یا GRP، از مواد فایبرگلاس ساخته شده است. این مواد شامل رزین پلی استر، الیاف شیشه‌ای و مواد پرکننده مانند تالک، کربنات کلسیم و سیلیس دی‌اکسید می‌باشد. این سیستم به دلیل وزن سبک، مقاومت بالا در برابر خوردگی، حرارت و ضربه، قابلیت شکل‌دهی و طول عمر بالا، بسیار مناسب برای استفاده در تصفیه فاضلاب است. همچنین، این سیستم به دلیل عدم نیاز به نگهداری و تعمیرات زیاد، هزینه‌های کمتری نسبت به سیستم‌های دیگر دارد.

شرکت آرکاگستر شرکتی پیشرو در زمینه ساخت پکیج تصفیه فاضلاب فایبرگلاس می باشد. پکیج تصفیه فاضلاب فایبرگلاس با استفاده از مواد با کیفیت بالا و فناوری‌های مدرن، قابلیت تصفیه فاضلاب با کیفیت بالا را در فضاهای با ابعاد کوچک و محدود فراهم می‌کند. همچنین، این پکیج قابلیت نصب و استفاده در شرایط مختلف اقلیمی و محیطی را دارد.

سوالات متداول

1.چگونه می‌توانم اطمینان حاصل کنم که سیستم تصفیه فاضلاب من به درستی کار می‌کند و آب تصفیه شده است؟

برای اطمینان از صحت عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب خود و کیفیت آب پاک تولید شده، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

 1. 1. بررسی و نظارت بر عملکرد سیستم: به صورت دوره‌ای و مداوم عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب را بررسی کنید و نظارت داشته باشید. اگر هرگونه نقص یا مشکلی وجود داشته باشد، باید آن را برطرف کنید.
 2. 2. آزمایش پساب: می‌توانید نمونه‌ های پساب تصفیه شده را به آزمایشگاه معتبر ارسال کنید تا کیفیت آب بررسی شود. این آزمایش ‌ها شامل پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و میکروبی می‌باشد.
 3. 3. مشاوره با متخصصین: در صورت داشتن شک و تردید در مورد عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب، با متخصصین حوزه مربوطه تماس بگیرید و نظر آن‌ها را دریافت کنید.

با انجام این اقدامات، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که سیستم تصفیه فاضلاب شما به درستی کار می‌کند و آب پاک تولید شده استفاده از آن برای منابع مختلف امن است.

برای کاهش هزینه‌های مربوط به تصفیه فاضلاب، می‌توانید اقدامات زیر را انجام دهید:

1. بهینه‌سازی مصرف آب: با کاهش مصرف آب در منزل و کارخانه، حجم فاضلاب تولید شده کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه هزینه‌های تصفیه فاضلاب نیز کاهش خواهد یافت.

2. استفاده از سیستم ‌های تصفیه فاضلاب مؤثر: استفاده از سیستم‌ های تصفیه فاضلاب با کارایی بالا و هزینه ‌های نگهداری و عملیات مناسب، می‌تواند هزینه ‌های مربوط به تصفیه فاضلاب را کاهش دهد.

4. انجام نگهداری و خدمات به موقع: با انجام نگهداری و خدمات به موقع بر روی سیستم تصفیه فاضلاب، می‌توانید از خرابی‌ها و مشکلات بزرگتر جلوگیری کنید و هزینه‌های تعمیرات اضافی را کاهش دهید.

با انجام اقداماتی از این قبیل، می‌توانید هزینه ‌های مربوط به تصفیه فاضلاب را کاهش داده و بهره‌ وری بالاتری را در استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب خود داشته باشید.

لجن تولید شده از تصفیه فاضلاب بار آلودگی بسیار زیادی دارد که بسته به شرایط محیطی باید برای دفع یا هضم آن نیز پکیج های مخصوص طراحی کرد و یا از سیستم های بستر لجن و … استفاده نمود که نیاز به طراحی و تدبیر دارد ، شما می توانید برای مشاوره بیشتر با شرکت ارکا گستر در تماس باشید.

استاندارد فاضلاب ورودی به تصفیه خانه شهرک با توجه به قوانین هر شهرک صنعتی متفاوت است ولی استاندارد رایج فاضلاب ورودی به تصفیه خانه شهرک صنعتی به این شرح می باشد.
COD:2000 mg/l ، BOD: 1000 mg/l ، TSS: 300 mg/ l، TSS:3000 mg/l ، PH: 6.5-8.5
چربی و روغن : 50 میلی گرم در لیتر

برای حجم های کم برای مدیریت پساب یا فاضلاب آن ها می توان از پکیج تصفیه فاضلاب پلی اتیلنی ،بتنی،فلزی و فایبرگلسی استفاده کرد

 پکیج تصفیه فاضلاب به علت راحتی در نصب و اجرا و قابلیت جابجایی بالا در تمام موارد زیر میتوانند مورد استفاده قرار گیرند:

شهرک ها و مجتمع های مسکونی و انواع مجتمع اداری

بیمارستان ها و کلینیکها ، مراکز بهداشتی و درمانی

صنایع ، کارخانه ها و کارگاههای تولیدی فعال در زمینه های گوناگون

انواع مراکز تفریحی ، آموزشی و نظامی

ترمینال های مسافری ، بنادر و فرودگاهها

هتل ها ، مسافرخانه ها و اقامتگاه های مسافری و گردشگری، استراحتگاههای بین شهری

تأسیسات و کارگاههای مجاور سدها ، رودخانه ها و چاههای آب

تصفیه خانه و درکل سیستم های تصفیه فاضلاب می تواند شمل مراحل و فرایند های مختلفی باشد ، اما بصورت کلی و در اغلب موارد شامل مراحل :آشغالگیری ،دانه گیری، واحد متعادل سازی ،ایستگاه پمپاژ ،واحد هوادهی ،واحد ته نشینی،واحد گندزدایی،واحد ذخیره و هضم لجن  و واحد فیلتراسیون می شود.

فرم مشاوره رایگان

20 دیدگاه در “تصفیه فاضلاب

 1. غلامیان گفت:

  سلام وقت بخیر
  شما برای تصفیه خانه مجتمع مسکونی چه سازه ای را پیشنهاد میدید؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   سلام و وقت بخیر
   پکیج های تصفیه فاضلاب پلی اتیلن و فایبرگلاس ولی بسته به شرایط مکانی هر 4 سازه قابل انجام می باشد.
   برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان آرکا گستر تماس حاصل فرمایید.

 2. علیرضا منصوری گفت:

  سلام وقت بخیر امکان این که سپتیک تانک داخل خود پکیج تصفیه فاضلاب طراحی شود و به صورت مخزن جدا نباشد، هست؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   بله در صورت درخواست کارفرما امکان انجام وجود دارد و مشکلی ایجاد نخواهد شد.
   برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت آرکاگستر تماس حاصل فرمایید

 3. حامد اسماعیلی گفت:

  سلام
  آیا خروجی سپتیک را میشود جهت آبیاری فضای سبز استفاده کرد؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   سلام
   خیر، سپتیک تانک یکی از مراحل پیش تصفیه می باشد.
   برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس خاصل فرمایید.

 4. parsa گفت:

  ایا پکیج های تصفیه فاضلاب شما گارانتی دارد؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   سلام و وقت بخیر
   بله، به مدت 2 سال گارانتی می گردد.
   برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت آرکا گستر تماس حاصل فرمایید.

 5. علی عباسلو بیگی گفت:

  سلام وقت بخیرممنون میشم تفاوت پکیج های پلی اتیلن و فایبرگلاس را بفرمایید در چه چیزی هست؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   پکیج های تصفیه فاضلاب با سازه فایبرگلاس نسبت به سازه پلی اتیلن از استحکام بالاتری برخوردار هستند، پکیج های پلی اتیلنی علاوه بر استحکام بالا مقرون به صرفه تر می باشد.
   برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت آرکاگستر تماس حاصل فرمایید.

 6. محمد مهدی محمودی گفت:

  محیط زیست از ما ایراد گرفته باید پکیج تصفیه فاضلاب تهیه کنیم ولی فضای کافی نداریم پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   با سلام
   می توانید در صورت امکان پکیج های تصفیه فاضلاب را به صورت دفنی اجرا کنید و همچنین از فرایند هایی که فضای کمتری را اشغال می کنند استفاده کنید.
   برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت آرکاگستر تماس حاصل فرمایید.

 7. امیرحسین ناصری گفت:

  بعد از ساخت و راه اندازی تصفیه خانه آموزش های لازم را میدهید؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   بعد از انجام پروژه، ارائه دفترچه راهنما و آموزش کارکرد تصفیه خانه به عهده شرکت آرکا گستر رسام مي باشد.
   برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت آرکاگستر تماس حاصل فرمایید.

 8. امیرحسین ناصری گفت:

  سلام اگر ما بخواهیم پکیج تصفیه فاضلاب سفارش بدیم مشخصات فنی هم بهمون میدید؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   بله مشخصات فنی و نقشه های اولیه به طور کامل ارسال می شود.
   برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان شرکت آرکاگستر تماس حاصل فرمایید.

 9. علیرضا منصوری گفت:

  چه مقدار فضای نصب برای پکیج تصفیه فاضلاب نیاز دارم؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   برای تعیین دقیق فضای نصب مورد نیاز برای پکیج تصفیه فاضلاب، بهتر است با کارشناسان متخصص مشورت کنید تا فضای مناسب را برای نصب پکیج تصفیه فاضلاب خود انتخاب کنید.به طور کلی مواردی نظیر ظرفیت پکیج تصفیه فاضلاب، ابعاد و اندازه پکیج، فضای لازم برای نصب، دسترسی به پکیج باید در نظر گرفته شوند.

 10. Shayan گفت:

  سلام
  برای دفع لجن اضافی مشکل داریم. شما در این زمینه هم کاری میکنید؟

  1. مدیریت سایت گفت:

   سلام و درود
   راه های متفاوتی برای این منظور وجود دارد. دفع پریودیک لجن مازاد ذخیره شده در مخزن، سیستم های لجن خشک کن، فیلتر پرس، اسکروپرس و ….
   می توانید با کارشناسان شرکت آرکا گستر تماس حاصل فرمایید و یا در صورت امکان شماره تماس خود را اعلام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *