تصفیه فاضلاب بهداشتی-انسانی به روش A2O

تصفیه فاضلاب بهداشتی-انسانی به روش A2O

فهرست مطالب

فرایند بی هوازی-غیر هوازی- هوازی که به عنوان روش A2O شناخته می شود یکی از روش های بسیار کاربردی تصفیه فاضلاب با هدف حذف نیتروژن و فسفات از فاضلاب های بهداشتی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این فرآیند تانک واکنش ترکیبی از واحدهای بی هوازی(anaerobic)- غیر هوازی(anoxic) و هوازی(aerobic) است.

مراحل تصفیه فاضلاب به روشA2O

• درمرحله اول فاضلاب وارد بخش بی هوازی شده و در این مرحله مقدار زیادی از مواد آلاینده موجود به کمک روش های بیولوژیکی و بدون حضور اکسیژن حذف می شوند. زمان ماند در این مرحله حدود یک ساعت است.

• در مرحله دوم پساب ها وارد بخش آنوکسیک یا غیر هوازی می شوند. واحد آنوکسیک در فرآیند A2O برای دنیتریفیکاسیون در نظر گرفته شده است و استفاده از این بخش مقدار نیترات ورودی به ناحیه بی هوازی را در لجن فعال برگشتی کاهش می دهد. زمان ماند در این مرحله نیز در حدود یک ساعت می باشد.

• در مرحله سوم که بخش هوازی تصفیه فاضلاب است حذف BOD و نیتروژن و انجام نیترافیکاسیون انجام می شود که زمان مورد نیاز برای انجام این عملیات در این واحد در حدود 2تا 4 ساعت می باشد. در این بخش برای هوادهی به دیفیوزرهای عمقی نیاز می باشد.

• در مرحله بعد بخشی از پساب از واحد هوازی به ورودی واحد آنوکسیک برگشت داده می شود.

• پس از طی کردن این مراحل فاضلاب خروجی از واحد هوازی وارد واحد ته نشینی شده و بخشی از لجن فعال تولید شده در این مرحله به ورودی واحد بی هوازی منتقل می شود. با انجام این کار شرایط برای حذف فسفر ایجاد می شود.

تصفیه فاضلاب بهداشتی-انسانی به روش A2O1

اهمیت استفاده از روش A2O در تصفیه فاضلاب

 جلوگیری از ورود نیتروژن و فسفر به آب های سطحی و درنتیجه کاهش رشد و تکثیر باکتری ها و جلبک ها

 حذف همزمان BOD، COD، نیتروژن و فسفر

 حذف نیتروژن و فسفر ورودی به چاه های جذبی و درنتیجه کاهش میزان نیترات موجود در خاک

 مصرف انرژی پایین

 تولید لجن کم بدون نیاز به آبگیری

کاربرد تصفیه فاضلاب به روش A2O

• تصفیه فاضلاب بهداشتی انسانی با هدف حذف نیتروژن و فسفر درموارد تخلیه پساب تصفیه شده به آب های سطحی یا چاه های جذبی

• به منظور تصفیه تکمیلی برای تصفیه فاضلاب های صنعتی

جهت اطلاع بیشتر از فعالیت های شرکت آرکا گستر رسام در حوزه ی تصفیه آب فیلترشنی و کربنی با مشاوران ما در ارتباط باشید.

فرم مشاوره رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *